Determination of flame temperature and burning velocity of laminar premixed flat flames by measuring the heat loss of the burner

A. Maaren, van, L.P.H. Goey, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceeding of the Anglo-German combustion symposium 1993
Plaats van productieCambridge
Pagina's287-290
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit