Determination of dabigatran, rivaroxaban and apixaban using UPLC-MS/MS and comparison with coagulation assays for therapy monitoring

Ellen Schmitz, D.J.A. van den Heuvel, K.J.M. Boonen, J.L.J. Dongen, van, L. Brunsveld, D.H. Kerkhof, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)142-144
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie
Volume38
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit