Determination of acid and hydroxyl end-groups in end functionalized polystyrenes using 19F NMR

M. Rajan, I.M. Cotiuga, Y. Ma, F. Picchioni, U.S. Agarwal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of acid and hydroxyl end-groups in end functionalized polystyrenes using 19F NMR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen