Determination of αs from jet multiplicities measured on the Z0 resonance

L3 Collaboration, X. Leytens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determination of αs from jet multiplicities measured on the Z0 resonance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Physics