Determinants of air-rail integration service of Shijiazhuang airport, China: analysis of historical data and stated preferences

Yonglei Jiang (Corresponding author), Harry Timmermans, Chao Chen, Jian Sun, Baozhen Yao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determinants of air-rail integration service of Shijiazhuang airport, China: analysis of historical data and stated preferences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen