Detection of picosecond electrical transients in a scanning tunneling microscope

R.H.M. Groeneveld, T.H.M. Rasing, L.M.F. Kaufmann, E. Smalbrugge, J.H. Wolter, M.R. Melloch, H. Kempen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detection of picosecond electrical transients in a scanning tunneling microscope'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen