Detection of CH in an expanding argon/acetylene plasma using cavity ring down absorption spectroscopy

R.A.H. Engeln, K.G.Y. Letourneur, M.G.H. Boogaarts, M.C.M. Sanden, van de, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

59 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Nederlands
TitelNajaarsvergadering van de sectie Atoomfysica en Quantumelectronica van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, Lunteren, 11 en 12 november 1999, programma en abstracts
Pagina'sP17
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit