Detection of CH in an expanding argon/acetylene plasma using cavity ring down absorption spectroscopy

R.A.H. Engeln, K.G.Y. Letourneur, M.G.H. Boogaarts, M.C.M. Sanden, van de, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)405-410
TijdschriftChemical Physics Letters
Volume310
Nummer van het tijdschrift5-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit