Detection methods for depth profiling of light elements using high energy alpha particles

H.A. Rijken

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  365 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Voigt, Martien, Promotor
  • Eijk, van, C.W.E., Promotor, Externe Persoon
  • Klein, Siebren S., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning5 okt. 1993
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit