Detection and Characterization of Defects on es of Magnetic Disks

A.H. Dietzel (Uitvinder), F. Fleischmann (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS 6292316
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit