Detecting variability in MATLAB/Simulink models : an industry-inspired technique and its evaluation

A. Schlie, D. Wille, S. Schulze, L.G.W.A. Cleophas, I. Schaefer

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    6 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting variability in MATLAB/Simulink models : an industry-inspired technique and its evaluation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen