Detecting the bioaccumulation patterns of chemicals through data-driven approaches

Francesca Grisoni, Viviana Consonni, Marco Vighi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting the bioaccumulation patterns of chemicals through data-driven approaches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen