Detecting the bioaccumulation patterns of chemicals through data-driven approaches

Francesca Grisoni, Viviana Consonni, Marco Vighi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaties (SciVal)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting the bioaccumulation patterns of chemicals through data-driven approaches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Agricultural and Biological Sciences

Food Science

Chemical Engineering