Detecting spatial and temporal route information of GPS traces

Tao Feng, Harry J P Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting spatial and temporal route information of GPS traces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen