Detecting planted structures in random graphs

Kay Martin Bogerd

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

198 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Hofstad, Remco W., Promotor
  • Castro, Rui M., Co-Promotor
Datum van toekenning17 feb. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5211-5
StatusGepubliceerd - 17 feb. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit