Detecting noise trading using fuzzy exception learning

W.M. Bergh, van den, J. Berg, van den, U. Kaymak

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting noise trading using fuzzy exception learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie