Detecting episodes of brady- and tachycardia using photo-plethysmography at the wrist in free-living conditions

Alberto G. Bonomi, Linda M. Eerikäinen, Fons Schipper, Ronald M. Aarts, Helma M. De Morree, Lukas Dekker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting episodes of brady- and tachycardia using photo-plethysmography at the wrist in free-living conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen