Detecting commuting patterns by clustering subtrajectories

K. Buchin, M. Buchin, J. Gudmundsson, M. Löffler, J. Luo

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  38 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  In this paper we consider the problem of detecting commuting patterns in a trajectory. For this we search for similar subtrajectories. To measure spatial similarity we choose the Fréchet distance and the discrete Fréchet distance between subtrajectories, which are invariant under differences in speed. We give several approximation algorithms, and also show that the problem of finding the ‘longest’ subtrajectory cluster is as hard as MaxClique to compute and approximate.
  Originele taal-2Engels
  TitelAlgorithms and Computation
  Subtitel19th International Symposium, ISAAC 2008, Gold Coast, Australia, December 15-17, 2008. Proceedings
  RedacteurenS.H. Hong, H. Nagamochi, T. Fukunaga
  Plaats van productieBerlin
  UitgeverijSpringer
  Hoofdstuk57
  Pagina's644-655
  Aantal pagina's12
  ISBN van elektronische versie978-3-540-92182-0
  ISBN van geprinte versie978-3-540-92181-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Publicatie series

  NaamLecture Notes in Computer Science (LNCS)
  Volume5369
  ISSN van geprinte versie0302-9743

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting commuting patterns by clustering subtrajectories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit