Detecting change processes in dynamic networks by frequent graph evolution rule mining

E. Scharwächter, E. Müller, J. Donges, M. Hassani, T. Seidl

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    5 Citaten (Scopus)
    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting change processes in dynamic networks by frequent graph evolution rule mining'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.