Detecting behavioral design patterns from software execution data

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting behavioral design patterns from software execution data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde