Detecting and influencing driver emotions using psycho-physiological sensors and ambient light

Mariam Hassib, Michael Braun, Bastian Pfleging, Florian Alt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
226 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detecting and influencing driver emotions using psycho-physiological sensors and ambient light'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science