Detailed characterization of particle size fractions of municipal solid waste incineration bottom ash

E. Loginova (Corresponding author), D.S. Volkov, P.M.F. van de Wouw, M.V.A. Florea, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

76 Citaten (Scopus)
156 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Detailed characterization of particle size fractions of municipal solid waste incineration bottom ash'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Material Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Agricultural and Biological Sciences