Detailed characterization of particle size fractions of municipal solid waste incineration bottom ash

E. Loginova (Corresponding author), D.S. Volkov, P.M.F. van de Wouw, M.V.A. Florea, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Detailed characterization of particle size fractions of municipal solid waste incineration bottom ash'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen