Detailed approach to investigate thermodynamically controlled supramolecular copolymerizations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Detailed approach to investigate thermodynamically controlled supramolecular copolymerizations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen