Desynchronisability of (partial) closed loop systems

H. Beohar, P.J.L. Cuijpers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Desynchronisability of (partial) closed loop systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Neuroscience

Engineering