Bureaugebonden verdringingsventilatie: studie naar de toepasbaarheid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

13 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel gee.ft een samenvatting van een experimentele en numerieke studie naar een ventilatieconcept dat verdringingsventilatie
en werkplekklimatisering combineert, het zogenoemde bureaugebonden verdringingsventilatie concept, kortweg BCV (Desk
Displacement Ventilation- of DDV--concept in het Engels). In
deze studie wordt met behulp van stationaire en tijdsafhankelijke
resultaten de toepasbaarheid van het BCV-concept voor standaard
kantoorconfiguraties besproken. Bij de evaluatie van het concept
is onder andere gekeken naar het microlmacroklimaat en het
thermisch comfort. De resultaten laten zien dat de scheiding tussen
het micro- en macroklimaat niet scherp is, terwijl dit juist een
belangrijke karakteristiek van werkplekklimatisering is. Verder
beperken de thermische comfortcondities nabij het bureau het
koelvermogen van dit systeem. Tenslotte voldoen de tijdsajhankelijke karakteristieken van het concept niet aan de hier geponeerde
eisen voor werkplekklimatiseringssystemen. De eindconclusie luidt
derhalve dat er niet zondermeer een specifiek voordeel is te behalen door dicht bij een verdringingsventilatie-unit te gaan zitten.
Vertaalde titel van de bijdrageDesk Dispacement Ventilation: Study into its applicability
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-34
Aantal pagina's9
TijdschriftTVVL Magazine
Volume1999
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1 nov 1999
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bureaugebonden verdringingsventilatie: studie naar de toepasbaarheid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit