Designing with the more-than-human: Temporalities of thinking with care

Gizem Oktay, Yuta Ikeya, Minha Lee, Bahareh Barati, Youngsil Lee, Yuning Chen, Larissa Pschetz, Carolina Ramirez-Figueroa

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing with the more-than-human: Temporalities of thinking with care'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Psychology

Arts and Humanities