Designing social games for children and older adults : two related case studies

A. Mahmud, Al, O. Mubin, C.S. Shahid, J.B.O.S. Martens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  59 Citaten (Scopus)
  5 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing social games for children and older adults : two related case studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Psychology

  Computer Science