Designing resilient camps: giving space and responding to initiatives of inhabitants

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelPublic space for refugees
StatusGepubliceerd - nov 2018

Citeer dit