Designing preterm neonatal cyanosis simulation

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  4 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Premature newborns have a lower survival expectancy than
  full term neonates. Determining their possible health risks is crucial.
  Training for health risk assessment is one of the factors that might help
  in lowering the mortality of premature neonates. The paper describes
  the design approach to develop a premature neonate simulator showing
  colorization of the facial skin to simulate cyanosis to be used in training
  sessions for health risk assessment.
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings IWBBIO 2014, 7-9 April 2014, Granada
  Plaats van producties.l.
  Uitgeverijs.n.
  Pagina's1325-1337
  Aantal pagina's13
  ISBN van geprinte versie9788415814849
  StatusGepubliceerd - 7 apr 2014

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing preterm neonatal cyanosis simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit