Designing optimal behaviour in mechanical and robotic metamaterials

Giorgio Oliveri

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Overvelde, Bas, Promotor
  • Nijmeijer, Henk, Promotor
Datum van toekenning19 mrt. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5230-6
StatusGepubliceerd - 19 mrt. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit