Designing interactive public displays in caring environments: A case study of OutLook

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing interactive public displays in caring environments: A case study of OutLook'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen