Designing Interactive Public Displays for Social Interaction among Nursing Home Residents

Kai Kang

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

396 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Hu, Jun, Promotor
  • Hummels, Caroline C.M., Promotor
  • Hengeveld, Bart J., Co-Promotor
Datum van toekenning26 apr. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5503-1
StatusGepubliceerd - 26 apr. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit