Designing interactive outdoor games for children

I.A.C. Soute, P. Markopoulos

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

    7 Citaten (Scopus)
    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing interactive outdoor games for children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.