Designing interactions with shared systems

K. Niemantsverdriet

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

711 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Eggen, J.H. (Berry), Promotor
  • van Essen, Harm A., Co-Promotor
Datum van toekenning13 sep 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4552-0
StatusGepubliceerd - 13 sep 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit