Designing Haptic Effects on an Accelerator Pedal to Support a Positive Eco-Driving Experience

Alex de Ruiter, Miguel Bruns

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing Haptic Effects on an Accelerator Pedal to Support a Positive Eco-Driving Experience'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen