Designing fractal line pied-de-poules: a case study in algorithmic design mediating between culture and fractal mathematics

Loe M.G. Feijs (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing fractal line pied-de-poules: a case study in algorithmic design mediating between culture and fractal mathematics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit