Designing for to kalon: how the unity of beauty and good inspires product design

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing for to kalon: how the unity of beauty and good inspires product design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Medicine and Dentistry

  Chemistry