Designing for respectful embodied interactions: towards a phenomenology and ecological psychology-inspired approach to designing for interactive systems

J.T. Stienstra

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

587 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Hummels, Caroline C.M., Promotor
  • Marti, Patrizia, Promotor
  • Hengeveld, Bart J., Co-Promotor
Datum van toekenning20 dec 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4200-0
StatusGepubliceerd - 20 dec 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit