Designing for respectful embodied interactions: towards a phenomenology and ecological psychology-inspired approach to designing for interactive systems

J.T. Stienstra

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  874 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Industrial Design
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hummels, Caroline C.M., Promotor
  • Marti, P., Promotor
  • Hengeveld, Bart J., Co-Promotor
  Datum van toekenning20 dec 2016
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-4200-0
  StatusGepubliceerd - 20 dec 2016

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit