Designing for interaction: Six steps to designing computer-supported group-based learning

J.W. Strijbos, R.L. Martens, W.M.G. Jochems

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    218 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing for interaction: Six steps to designing computer-supported group-based learning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science