Designing for dementia: iIterative grief and transitional objects

Gail Kenning, Cathy Treadaway

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing for dementia: iIterative grief and transitional objects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Computer Science

Material Science