Designing dendrimers for use in biomedical applications

H. Malda

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

838 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • Hackeng, T.M., Co-Promotor
  • Van Genderen, Marcel H.P., Co-Promotor
Datum van toekenning6 apr 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2588-X
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit