Designing connected resources for older people

Iohanna Nicenboim, Elisa Giaccardi, Lenneke Kuijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing connected resources for older people'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.