Designing computational materiality: a preliminary study to explore the lived experience with transTexture lamp

Ce Zhong, Doenja Oogjes, Ron Wakkary, Amy Chen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing computational materiality: a preliminary study to explore the lived experience with transTexture lamp'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen