Designing Colour Changing Actuation for Realistic Cyanosis in a Baby Manikin

Nur Fatihah Azmi

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

188 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Feijs, Loe M.G., Promotor
  • Delbressine, Frank L.M., Co-Promotor
  • Andriessen, Peter, Co-Promotor
Datum van toekenning3 mei 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5264-1
StatusGepubliceerd - 3 mei 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit