Designing behavioral incentive and contract mechanisms

Özge Tüncel

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Singapore University of Technology and Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Taneri, Niyazi, Adviseur, Externe Persoon
Datum van toekenning15 sep. 2018
Uitgever
StatusGepubliceerd - 15 sep. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit