Designing an interface for the retrieval of art images, from a large database using user centred design principles

Thrilok Thakur, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. User System Interaction (USI)

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Greef, Paul, Begeleider
  • Nap, Henk Herman, Begeleider
  Datum van toekenning1 jan 2003
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-444-0296-X
  StatusGepubliceerd - 2003

  Bibliografische nota

  Eindverslag

  Citeer dit