Designing an ecosystem for contextual information in healthcare applications and improving patient behaviour

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

354 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Feijs, Loe, Promotor
  • Markopoulos, Panos, Promotor
  • Peters, Peter J.F., Co-Promotor
Datum van toekenning2 jul 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6323-710-9
StatusGepubliceerd - 2 jul 2019

Bibliografische nota

Proefontwerp.

Citeer dit