Designing an ASIP for cryptographic pairings over Barreto-Naehrig curves

D. Kammler, D. Zhang, P. Schwabe, H. Scharwaechter, M. Langenberg, D. Auras, G. Ascheid, R. Leupers, R. Mathar, H. Meyr

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing an ASIP for cryptographic pairings over Barreto-Naehrig curves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen