Designing algorithms for intonation in synthetic speech

Jacques M.B. Terken, R.P.G. Collier

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the ESCA Workshop on Speech Synthesis : Autrans (France), 25 September 1990.
Pagina's205-208
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit