Designing account management organizations

H.W.C. Hart, van der, M.A. Kempeners

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing account management organizations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie