Designing a ribcage for a neonatal simulator manikin using 3d printing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Designing a ribcage for a neonatal simulator manikin using 3d printing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen